Browsing All Posts filed under »Uncategorized«

8. Al Muhaimin – Yang Maha Memelihara

November 29, 2008

0

Ya Allah Tuhanku, Engkau pengawas lagi saksi yang pengetahuan-Nya mencakup seluruh alam raya,.. Engkau pula yang terlaksana kudrat-Nya di seluruh masjid wujud ini. Tuhanku limpahkan cahaya rahasia nama-Mu “Al Muhaimin”. Sehingga aku mengetahui rincian gejolak hatiku, sisi terdalam dari nuraniku, serta rahasia-rahasia penutup diriku,.. agar aku mampu mengawasi niat dan motivasiku, meluruskan anggota tubuhku dan […]

7. Al Mukmin – Yang Maha Terpercaya

November 29, 2008

0

Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepadaku rasa manisnya iman dan rasa aman, sehingga aku bersaksi bahwa aku telah meraih sebaik-baik nikmat berkat anugerah dan kebaikan-Mu. Ya Allah, peliharalah aku dari godaan setan, … dia memerangi kami menyangkut anugerah yang sangat bernilai itu. Ya Allah, nampakkanlah kepadaku cahaya nama-Mu Al Mukmin sehingga aku merasa tenang dan […]

6. As Salam – Yang Maha Sejahtera

November 29, 2008

0

Ya Allah, Engkaulah As-Salam, dari-Mu bersumber As Salam, dan kepada-Mu pula kembalinya, Hidupkanlah kami, Ya Allah, di dunia ini dengan As Salam, dan masukkanlah kami kelak di negeri Assalam (surga), Maha Suci Engkau, Maha Mulia Engkau, Yaa Zal Jalal wal Ikram.

5. Al Quddus – Yang Maha Suci

November 29, 2008

0

Maha Suci Allah, Maha sempurna zat, sifat dan perbuatan-Nya Dia lah Tuhan kami dan Tuhan para malaikat dan Jibril. Demikian. Wa Allah A’lam.

4. Al Malik – Maha Raja yang Maha Berkuasa

November 29, 2008

0

Wahai Tuhan Raja dan Penguasa seluruh alam, .. Wahai Pemilik kemuliaan yang langgeng, tunduk dibawah keagungan-Mu para penguasa yang lalim, gemetar jiwa para malaikat yang dekat kehadirat-Mu karena haibah kebesaran-Mu, .. Ya Allah nampakkanlah kepada kamu rahasia namamu “Al-Malik” serta curahkan kepada kami anugerah nama ini sehingga jiwa kami dapat kami kuasai, dan kami dapat […]

2 – 3. Ar Rahman Ar Rahim – Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

November 29, 2008

0

Tuhanku Ya Rahman, Yang Maha mencurahkan rahmat kasih sayang kepada seluruh wujud, .. Wahai Tuhan yang Engkau cakup segala sesuatu dengan rahmat dan pengetahuan,.. nampak rahmat-Mu pada setiap butir wujud dialam raya ini,.. Kami tidak melihatnya kecuali sekelumit. Ya Allah, kami membaca tanda-tanda rahmat-Mu yang menjadikan kami tertarik menuju kehadirat-Mu serta menenangkan hati kami dengan […]

1. Allah

November 29, 2008

0

Ya Allah Aku bermohon kepada-Mu dengan menyebut nama-Mu yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau Engkau turunkan nama itu dalam kitab suci-Mu, atau anugerahkan ia kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau Engkau rahasiakan ia dalam gaib-Mu, Ya Allah Aku bermohon kiranya Engkau jadikan Al Quran penyejuk hatiku, cahaya mataku, penyingkap mataku, penyingkap keresahanku dan pengusir kesedihan […]