7. Al Mukmin – Yang Maha Terpercaya

Posted on November 29, 2008

0


Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepadaku rasa manisnya iman dan rasa aman, sehingga aku bersaksi bahwa aku telah meraih sebaik-baik nikmat berkat anugerah dan kebaikan-Mu. Ya Allah, peliharalah aku dari godaan setan, … dia memerangi kami menyangkut anugerah yang sangat bernilai itu. Ya Allah, nampakkanlah kepadaku cahaya nama-Mu Al Mukmin sehingga aku merasa tenang dan bahagia dengan-Mu ketika menyendiri atau disaksikan orang lain, pada lahir maupun batinku, karena semua nikmat nurani merupakan percikan dari penampakan nama-Mu, … semua rasa aman dan keamanan adalah curahan anugerah-Mu. Kepada-Mu Ya Allah berpulang segala urusan, wahai Tuhan Yang mengetahui segala yang ghaib.. Ya Allah terangilah keimananku dengan secercah cahaya penampakan-Mu, sinarilah zikir / ingatanku dari hidayat dan pemeliharaan-Mu,.. sungguh keadaanku tidak luput bagi-Mu maka Ya Allah peliharalah iman dan rasa aman itu. Semoga shalawat/rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw keluarga dan sahabat beliau. Amin.

Iklan
Ditandai:
Posted in: Uncategorized